oficiální web obce

Obecní úřad Ohaveč

Vážení občané, v neděli 24.10.2021 v 9,15-9,25h proběhne na návsi svoz nebezpečného odpadu. Odpad je nutné osobně odevzdat. Podrobnější informace včetně druhů přebíraných odpadů najdete zde:

NSKO 2021

Vážení občané,

ve spolupráci s obcí Budčeves se Ohaveč v roce 2020 zapojila do vypsané výzvy na dotaci na domácí kompostéry. Smyslem dotace bylo podpořit prevenci vzniku odpadů a aktivní využívání biologicky rozložitelného odpadu. Žádost byla úspěšná a Ohaveč získala 20 ks kompostérů pro své občany o objemu 1050l. Po dokončení administrativních povinností jsou nyní kompostéry připraveny na předání zájemcům.  Vzhledem k dotaci je podmínkou získání kompostéru uzavření smlouvy o výpůjčce a darovací ve znění viz příloha.

Máte-li tedy o kompostér zájem, seznamte se s obsahem smlouvy, kterou budete podepisovat a závazně potvrďte svůj zájem na email urad@obec-ohavec.cz nejpozději ve čtvrtek 22.7.2021 včetně vybraného termínu převzetí. Kompostéry budou vydávány (včetně podpisu smluv) v pátek 23.7.2021 v čase 17,30 – 18,30h na návsi, další možnost bude v pondělí 26.7.2021 v průběhu úředních hodin tj. 18,00 – 19,30h na obecním úřadě.

Smlouva o výpůjčce a darovací

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000239
Odesláno: 16.7.2021 11:16:25
Územní platnost: Královéhradecký kraj


Meteorologická situace: Počasí u nás ovlivňuje výšková tlaková níže, která se bude přesunovat z Bavorska přes Alpy nad Itálii a Jaderské moře.


 

Královéhradecký kraj

Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
17.7. 09:00  – 18.7. 10:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt přívalového deště nebo silných bouřek s úhrny kolem 45 mm během krátké doby.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí
17.7. 12:00  – 18.7. 24:00
Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Distribuce: KHK

a na základě rozhodnutí zastupitelstva přispěla částkou 20.000,- Kč na transparentní účet města Hodonín (účet k nahlédnutí zde https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116270217

Pokud chcete i Vy přispět, je toto jedna z možností – více informací zde https://www.hodonin.eu/dekujeme-vsem-kteri-prispivaji-na-nas-transparentni-ucet/d-1112891/p1=107658

Další důvěryhodnou možností jsou například také transparentní účty zřízené Svazem místních samospráv ČR:

Program SMS CR jak jednoduse pomoci tornadem zasazenym obc_m.docx_final (1)

Transparentni ucty pro postizene obce (1)