oficiální web obce

Obecní úřad Ohaveč

Z pracovních důvodů jsou zrušeny úřední hodiny dne 20.3.2023. 

Za případné komplikace se omlouváme, v naléhavém případě je možné volat na tel. 724 180 463 (pokud nebude možné hovor vyřídit, ozveme se Vám zpět jakmile to bude možné), případně prosíme zašlete email na urad@obec-ohavec.cz.

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Ohaveč

Vážení občané,

žádáme Vás, aby nádoby ke svozu byly přistavovány v den před plánovaným svozem. Při pozdějším přistavení  firma negarantuje výsyp nádoby.

Důvodem je optimalizace svozových tras komunálního odpadu a postupný přechod svozové firmy pouze na ranní směny.

Vážení občané,

v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Úlibicích bylo veterinární správou vydáno nařízení jehož součástí je povinnost provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež (dále jen chovaní ptáci), s výjimkou domácností, které chovají ptáky v zájmovém chovu (druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci). Podrobnosti a podmínky, které je při chovu drůbeže nutné dodržovat, najdete v přiloženém nařízení.

V následujících dnech Vás proto navštíví zástupce obecního úřadu, aby s Vámi sepsal potřebné informace. Za poskytnutí součinnosti předem děkujeme.

nařízení veterina

 

Vážení občané, v neděli 23.10.2022 v 9,15-9,25h proběhne na návsi svoz nebezpečného odpadu. Odpad je nutné osobně odevzdat. Podrobnější informace včetně druhů přebíraných odpadů najdete zde:

NSKO 2022