oficiální web obce

Proč se registrovat

  • na Vámi uvedený e-mail, budou zasílány upozornění na nově vložené příspěvky do rubriky “Aktuality” na oficiální web obce Ohaveč

REGISTRACE

Souhlas se zpracování osobních údajů obci Ohaveč – IČ: 00578479 (dále jen “Správce”) pro zasílání upozornění na nově vložené příspěvky do rubriky “Aktuality” na oficiální web obce Ohaveč.

Účel zpracování:

  • zasílání upozornění na nově vložené příspěvky do rubriky “Aktuality” na oficiální web obce Ohaveč: www.obec-ohavec.cz

Zpracovávané osobní údaje:

  • e-mail

Doba zpracování:

  • do odvolání souhlasu subjektem údajů

Odvolání souhlasu

Odstranění ze zpracování registrovaných subjektů bude provedeno na základě odvolaného souhlasu. Tímto bude ukončeno zasílání upozornění.

Souhlas můžete odvolat zde

Správce tímto informuje Subjekt údajů že má, v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem, vůči Správci zejména tato práva:

(a) právo na přístup k Osobním údajům;
(b) právo na opravu Osobních údajů;
(c) právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“);
(d) právo na omezení zpracování Osobních údajů;
(e) právo na přenositelnost Osobních údajů;
(f) právo vznášet námitky proti zpracování Osobních údajů;
(g) právo souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat.

Subjekt údajů je oprávněn svá práva vůči Správci uplatnit kontaktováním Správce
(e-mail: urad@obec-ohavec.cz)

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Registrační formulář:

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.