oficiální web obce

Obecní úřad Ohaveč

1 2 3 6

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a jménem zastupitelů obce bych ráda popřála do roku 2024 zejména pevné zdraví, klid na duši a potřebnou kapku štěstí Vám i Vašim nejbližším. Přejme si, ať je ten nový rok aspoň o trochu lepší než ten letošní.

Zároveň se na Vás obracím s prosbou ministra vnitra, ke které se přidávám, aby se letošní oslavy konce roku  obešly bez ohňostrojů a petard z úcty ke všem lidem zasaženým nešťastnými událostmi nedávných dní. Děkuji.

Monika Stránská, starostka obce

MV -Dopis starostům

O víkendu 25.-26.11.2023 bude na návsi přistaven kontejner na velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad = vše co se nevejde do běžných popelnic.

Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je poněkud větších než malých rozměrů. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek. Koberce. Linoleum. Ale i vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Velké kusy zdiva a další zbytky po stavebních úpravách jsou považovány za stavební odpad a proto, prosíme, takové materiály do kontejneru na velkoobjemový odpad neházejte. Ačkoli se jedná o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované, krabice (pokud je nedokážete rozřezat a vhodit do kontejneru na papír) alespoň složit. A to z prostého důvodu: aby se do kontejneru na velkoobjemový odpad vešlo toho velkoobjemového odpadu co nejvíce. Děkujeme.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče (drobné elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky)

UPOZORNĚNÍ !!!!

Z neznámého důvodu nebyl v pátek 20.10.2023 přistaven objednaný kontejner na velkoobjemový odpad. Omlouváme se všem za komplikace. Bude zajištěn náhradní termín.

O víkendu 21.-22.10.2023 bude na návsi přistaven kontejner na velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad = vše co se nevejde do běžných popelnic.

Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je poněkud větších než malých rozměrů. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek. Koberce. Linoleum. Ale i vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Velké kusy zdiva a další zbytky po stavebních úpravách jsou považovány za stavební odpad a proto, prosíme, takové materiály do kontejneru na velkoobjemový odpad neházejte. Ačkoli se jedná o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované, krabice (pokud je nedokážete rozřezat a vhodit do kontejneru na papír) alespoň složit. A to z prostého důvodu: aby se do kontejneru na velkoobjemový odpad vešlo toho velkoobjemového odpadu co nejvíce. Děkujeme.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče (drobné elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky)

Vážení spoluobčané,

většina z Vás jistě zaznamenala informace o probíhající petici ohledně Letiště Jičín ve Vokšicích. Cílem petice je podpořit zachování stávajícího způsobu a rozsahu provozu na letišti, které by v případě nárůstu a změny činnosti negativně ovlivnilo životy občanů okolních obcí. Týká se to tedy i nás v Ohavči, proto je petice k dispozici i přímo na obecním úřadě v pondělí 21.8.2023 v úředních hodinách 18,00-19,30h, případně dále dle individuální domluvy (petice je rovněž k dispozici na několika místech v Jičíně).

1 2 3 6