oficiální web obce

Vážení občané,

v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Úlibicích bylo veterinární správou vydáno nařízení jehož součástí je povinnost provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež (dále jen chovaní ptáci), s výjimkou domácností, které chovají ptáky v zájmovém chovu (druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci). Podrobnosti a podmínky, které je při chovu drůbeže nutné dodržovat, najdete v přiloženém nařízení.

V následujících dnech Vás proto navštíví zástupce obecního úřadu, aby s Vámi sepsal potřebné informace. Za poskytnutí součinnosti předem děkujeme.

nařízení veterina