oficiální web obce

Ostruženské rybníky jsou přírodní památka v okolí obcí Březina, Ohaveč a Ostružno v okrese Jičín. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Předmětem ochrany je soustava tří rybníků s přilehlými rákosinami a mokrými loukami. Jedná se o rybníky Ostruženský, Čeperka a Turecká, ležící na potoku Malý Porák. Wikipedie

Ostruženské rybníky - letecký pohled