oficiální web obce

Umístění: Ohaveč, u silnice

Nápis:
Hier ruhen in Gott
62 österreichische
und 72 preussische
Soldaten gefallen
am 29 Juni 1866.

Zde v Pánu odpočívá
2 rakouských
a 72 pruských
vojínů padlých
dne 29. června 1866.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04394
Souřadnice: N50°27’02.07” E15°18’32.08”

Hrob obětí války 1866