oficiální web obce

Podání prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Ohaveč datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: urad@obec-ohavec.cz
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny: pondělí: 18.00 – 19.30 hodin – každý sudý týden

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu bez elektronického podpisu a přílohy

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Ohaveč datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu.

 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny: pondělí: 18.00 – 19.30 hodin – každý sudý týden

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.

Kontaktní adresa:
Podání prostřednictvím datové schárnky

 • Identifikátor datové schránky: jdebhbc
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny: pondělí: 18.00 – 19.30 hodin – každý sudý týden

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Ohaveč datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Ohaveč, Ohaveč č.p. 9, 506 01 Jičín
 • Časová možnost podání:
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
 • Úřední dny podatelny: pondělí: 18.00 – 19.30 hodin – každý sudý týden

Upozornění

Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít elektronickou adresu:
urad@obec-ohavec.cz
nebo poštovní adresu: Obecní úřad Ohaveč, Ohaveč č.p. 9, 506 01 Jičín
případně telefon: +420 724 180 463