oficiální web obce

O víkendu 25.-26.11.2023 bude na návsi přistaven kontejner na velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad = vše co se nevejde do běžných popelnic.

Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je poněkud větších než malých rozměrů. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek. Koberce. Linoleum. Ale i vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Velké kusy zdiva a další zbytky po stavebních úpravách jsou považovány za stavební odpad a proto, prosíme, takové materiály do kontejneru na velkoobjemový odpad neházejte. Ačkoli se jedná o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované, krabice (pokud je nedokážete rozřezat a vhodit do kontejneru na papír) alespoň složit. A to z prostého důvodu: aby se do kontejneru na velkoobjemový odpad vešlo toho velkoobjemového odpadu co nejvíce. Děkujeme.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče (drobné elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky)