oficiální web obce
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000239
Odesláno: 16.7.2021 11:16:25
Územní platnost: Královéhradecký kraj


Meteorologická situace: Počasí u nás ovlivňuje výšková tlaková níže, která se bude přesunovat z Bavorska přes Alpy nad Itálii a Jaderské moře.


 

Královéhradecký kraj

Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
17.7. 09:00  – 18.7. 10:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt přívalového deště nebo silných bouřek s úhrny kolem 45 mm během krátké doby.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí
17.7. 12:00  – 18.7. 24:00
Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Distribuce: KHK