oficiální web obce

Vážení občané,

ve spolupráci s obcí Budčeves se Ohaveč v roce 2020 zapojila do vypsané výzvy na dotaci na domácí kompostéry. Smyslem dotace bylo podpořit prevenci vzniku odpadů a aktivní využívání biologicky rozložitelného odpadu. Žádost byla úspěšná a Ohaveč získala 20 ks kompostérů pro své občany o objemu 1050l. Po dokončení administrativních povinností jsou nyní kompostéry připraveny na předání zájemcům.  Vzhledem k dotaci je podmínkou získání kompostéru uzavření smlouvy o výpůjčce a darovací ve znění viz příloha.

Máte-li tedy o kompostér zájem, seznamte se s obsahem smlouvy, kterou budete podepisovat a závazně potvrďte svůj zájem na email urad@obec-ohavec.cz nejpozději ve čtvrtek 22.7.2021 včetně vybraného termínu převzetí. Kompostéry budou vydávány (včetně podpisu smluv) v pátek 23.7.2021 v čase 17,30 – 18,30h na návsi, další možnost bude v pondělí 26.7.2021 v průběhu úředních hodin tj. 18,00 – 19,30h na obecním úřadě.

Smlouva o výpůjčce a darovací